Стратегия


Заводът „Астра Биоплант” е разположен в регион, където се добиват маслодайни семена, които задоволят изцяло изискванията за суровини, необходими за производството. Фирмата работи с подписани договори с местни и чужди производители за нужните суровини за производство