Биодизел

file.resized_202x300_biodiesel-3Естери със свойствата на дизелово гориво получени при естерификация на растителни масла. То е най-перспективното и екологично чисто гориво. Основно предимство е добиването му от възобновяеми енергийни източници и на практика не замърсяване на околната среда.


Биодизелът е заместител на дизеловото гориво за транспортни цели и е специфициран със стандарт EN 14214. „Астра Биоплант“ ЕООД предлага зимна формула биодизел с гранична температура на филтруемост под минус 20 градуса Целзий. Продуктът отговаря на критериите за устойчивост, съгласно изискванията на ISCC – Система за международна устойчивост и въглеродна сертификация. Спестените въглеродни емисии при употреба на нашия продукт са над 55%.


На основани чл.65, ал.11 от Закона за акцизите и данъчните складове Ви уведомяваме, че лицензираният складодръжател АСТРА БИОПЛАНТ ЕООД НЯМА свободен складов капацитет за ползване от лицата по чл. 47, ал. 12 и 13 от Закона за акцизите и данъчните складове.