Инвестиционно предложение

Астра Биоплант" ЕООД уведомява за инвестиционното си предложение: „Разширение на съществуващо складово стопанство с монтаж на два броя силози за съхранение на зърно“ - УПИ VІІ-1158-Пп, кв. 119 гр. Сливо поле, обл. Русе

Обратно към новини