Инвестиционно предложение

'Астра Биоплант' ЕООД уведомява за инвестиционното си предложение: 'Навес за разполагане на технологично съоръжение „Филтърен блок“ към съществуващо складово стопанство в имот с идентификатор 47336.82.17, УПИ LXV по регулационният план на ТМ АД- гр. Русе'

Обратно към новини