Certificate

„Astra Bioplant' EOOD este certificată conform cerinţelor standardului ISO 9001:2015.

Firma are emise şi certificate de la SGS Germania în conformitate cu cerinţele de durabilitate ale ISCC System GmbH.
Certificatul ISCC este o metodă garantată de a distinge biomasa sau bioenergia durabilă de cea nedurabilă.

În conformitate cu Directiva 2009/28/CE cu privire la energia regenerabilă, biomasa care este destinată utilizării ca biocombustibil sau bioenergie trebuie să fie produsă în mod durabil. Directiva menţionată impune cerinţe legate de aceasta pentru limitarea impactului negativ asupra mediului înconjurător. Certificate 'Astra Bioplant' EOOD îndeplinesc standarde ISCC EU.

Societatea dispune şi de documente actuale emise de Fondul de Stat Agricultura /DFZ/ - destinate în mod concret pentru nevoile pieţei italiene, şi în special legate de trasabilitatea cerealelor, care dovedesc originea europeană a acestora.

Compania deţine înregistrare pentru produsul său principal - biodiesel la Agenţia Europeană pentru Produse Chimice. Depunerea unui dosar de înregistrare este parte a obligaţiilor companiilor producătoare, importatorilor şi distribuitorilor în josul lanţului de substanţe şi produse chimice periculoase, în conformitate cu Regulamentul Comisiei Europene nr. 1907/2006 (REACH). Dosarul de înregistrare al biodieselului produs a primit de la Agenţia Europeană pentru Produse Chimice numărul de referinţă 01-2119471664-32-0115.