Controlul de laborator

În fabrică funcţionează un laborator dotat cu un echipament modern pentru analizarea mostrelor de seminţe, uleiuri vegetale, biodiesel şi glicerină. Analizele de laborator sunt efectuate de către un laborator acreditat al "Correct Test Control" EOOD.