Завод за Биодизел - Астра Биоплант

Проектът „Астра Биоплант“ започва през 2007г. с проектирането и изграждането на съвременен завод за производство на растителни масла и  биодизел. Той е съобразен с всички правила и изисквания на Европейската Общност. Дружеството започва дейността си през 2009 г. Производствената инсталация дава възможност за достигане на капацитет от 60 000 тона биодизел годишно.


Повече
Биодизел
Повече
Растителни масла
Повече
Шротове
Повече
Кисели масла
Повече
Глицерин
Повече

Екологична политика

Основен приритет на Астра Биоплант ЕООД е опазване на околната среда и спазване на всички, свързани с това общоприети норми – законови и морални.

Лабораторен контрол

В завода оперира лаборатория, снабдена със съвременно оборудване за анализиране на проби от семена, растителни масла, биодизел и глицерин.

Сертификати

„Астра Биоплант“ ЕООД е сертифицирана, съгласно изискванита на стандарт ISO 9001:2015.