Локация

Заводът е стратегически разположен на река Дунав в близост до Дунав мост, така че продукцията да може лесно да се доставя както на български, така и на румънски клиенти, а също и да се изнася по река Дунав към западно европейски дестинации. Производствените мощности се намират на 20 километра източно от град Русе, на 5 километра от река Дунав и на 9 километра от пристанище Булмаркет. Пристанището е оборудвано за работа с течни и насипни товари, както и с железопътен терминал.