За нас

Проектът „Астра Биоплант“ започва през 2007г. с проектирането и изграждането на съвременен завод за производство на растителни масла и  биодизел. Той е съобразен с всички правила и изисквания на Европейската Общност. Дружеството започва дейността си през 2009 г. Производствената инсталация дава възможност за достигане на капацитет от 60 000 тона биодизел годишно. 


TestTubes-300x200


Политика по качеството


АСТРА БИОПЛАНТ ЕООД е съвременно предприятие за производство на биодизелово гориво, рафинирано и нерафинирано масло, свободни мастни киселини, глицерин и шрот.


location

Локация


Заводът е стратегически разположен на река Дунав в близост до Дунав мост, така че продукцията да може лесно да се доставя както на български, така и на румънски клиенти, а също и да се изнася по река Дунав към западноевропейски дестинации. Производствените мощности се намират на 20 километра източно от град Русе, на 5 километра от река Дунав и на 9 километра от пристанище Булмаркет. Пристанището е оборудвано за работа с течни и насипни товари, както и с железопътен терминал.

CRW_7696

Стратегия


Заводът „Астра Биоплант” е разположен в регион, където се добиват маслодайни семена, които задоволят изцяло изискванията за суровини, необходими за производството. Фирмата работи с подписани договори с местни и чужди производители за нужните суровини за производство


CRW_7719

Ефективност


Компанията успешно реализира своите продукти както на местния, така и на чуждия пазар. Има изградени стабилни партньорски взаимоотношения с клиенти от Балканите, а също така и с контрагенти от Италия, Австрия, Германия.