Новини

Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение

'Оберьостерайхише Биодизел България' ЕООД уведомява за инвестиционното си предло...

Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение

Астра Биоплант" ЕООД уведомява за инвестиционното си предложение: „Разширение...

Информационна брошура

Информационна брошура

Информационна брошура, относно аварийното планиране и необходимите мерки и повед...

Решение №РУ-1-ЕО/2021г.

Решение №РУ-1-ЕО/2021г.

'Астра Биоплант' ЕООД уведомява за издадено Решение №РУ-1-ЕО/2021г. на РИОСВ-гр....

Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение

"Астра Биоплант" ЕООД уведомява за инвестиционното си предложение: „Изгражда...

Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение

АСТРА БИОПЛАНТ ЕООД уведомява за инвестиционно предложение: „Разполагане техн...

УВЕДОМЯВА

УВЕДОМЯВА

“АСТРА БИОПЛАНТ” ЕООД гр. Сливо поле, ул. България № 23, УВЕДОМЯВА всичк...

АМ Струма като струна

АМ Струма като струна

Няма пропадане на автомагистрала "Струма" по трасето на лот 4 - от Сан...

Ръст

Ръст

В резултат на засиленото пазарно търсене през първото шестмесечие на 2015г. „ А...