Новини

Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение 06.11.2023 ”АСТРА СТОРИДЖ“ АД уведомява за ин...

Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение 13.10.2023 "Астра Грийнплант" ЕООД уведомява ...

Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение 16.06.2023 'Астра Грийнплант' ЕООД уведомява ...

Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение

'Астра Биоплант' ЕООД уведомява за инвестиционното си предложение: 'Наве...

Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение

'Астра Грийнплант' ЕООД уведомява за инвестиционното си предложение: “'Техн...

Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение

"Оберьостерайхише Биодизел България" ЕООД уведомява за инвестиционното си предло...

INTERVIEW: Astra Bioplant completes first stage of solar project(Interview in English)

INTERVIEW: Astra Bioplant completes first stage of solar project(Interview in English)

ИНТЕРВЮ: Българската компания Астра Биоплант завърши първи етап от соларният си ...

Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение

'Оберьостерайхише Биодизел България' ЕООД уведомява за инвестиционното си предло...

Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение

Астра Биоплант" ЕООД уведомява за инвестиционното си предложение: „Разширение...

Информационна брошура

Информационна брошура

Информационна брошура, относно аварийното планиране и необходимите мерки и повед...

Решение №РУ-1-ЕО/2021г.

Решение №РУ-1-ЕО/2021г.

'Астра Биоплант' ЕООД уведомява за издадено Решение №РУ-1-ЕО/2021г. на РИОСВ-гр....

Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение

"Астра Биоплант" ЕООД уведомява за инвестиционното си предложение: „Изгражда...

Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение

АСТРА БИОПЛАНТ ЕООД уведомява за инвестиционно предложение: „Разполагане техн...

УВЕДОМЯВА

УВЕДОМЯВА

“АСТРА БИОПЛАНТ” ЕООД гр. Сливо поле, ул. България № 23, УВЕДОМЯВА всичк...

АМ Струма като струна

АМ Струма като струна

Няма пропадане на автомагистрала "Струма" по трасето на лот 4 - от Сан...

Ръст

Ръст

В резултат на засиленото пазарно търсене през първото шестмесечие на 2015г. „ А...