Олео Протеин ЕООД

b_04e0fae1733dfc3137f2002f68771e13


Дружеството е с предмет на дейност производство на сурови растителни масла и шрот. Прозводственият капацитет на завода е 100 000 тона растително масло годишно. Обекта е разположен върху част от територията на бившия КТМ – Русе на самия бряг на река Дунав. Производствените процеси са изцяло автоматизирани с микропроцесорно управление на производствените операции, и контрол на технологичните параметри.1
2
3
4