Контакти

Завод за биодизел:

ул. България 23 

Сливо поле

Русе, България 

тел: +359 82 817 500, 

факс: +359 82 817 517

e-mail office@astrabioplant.bg

Офис:

бул. Тутракан 100 

Русе, България 

тел: + 359 82 817 400

факс: +359 82 844 862

Търговски отдел

Даниел Денчев - Ръководител отдел „Търговия със зърно“

тел: +359 82 817 503

GSM: +359 888 565 056

e-mail: daniel.denchev@bulmarket.bg


Петър Хергелджиев – Ръководител отдел „Внос и Износ“

тел: +359 82 817 509 

GSM: +359 895 533 625

e-mail: peter@astrabioplant.bg


Виктория Трифонова- Специалист търговия с шрот

тел: +359 82 817 508

GSM: +359 882 865 883

e-mail: viktoria.trifonova@bulmarket.bg


Виктор Костадинов- Специалист търговия с масла, глицерин и СМК

тел: +359 82 817 505

GSM: +359 882 550 557

e-mail: viktor.kostadinov@astrabioplant.bg


Свилен Иванов – Организатор експедиция Биодизел

тел: +359 82 817 507

GSM: + 359 882 906 473

e-mail: svilen.ivanov@astrabioplant.bg