Контакти


ОФИС

(Русе):


бул. Тутракан 100 

Русе, България 

тел: + 359 82 817 400

факс: +359 82 844 862

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ


Даниел Денчев

Ръководител отдел „Търговия със зърно“

тел: +359 82 817 503

GSM: +359 888 565 056

e-mail: daniel.denchev@bulmarket.bg


Николай Георгиев

Мениджър проучване на пазара /Биодизел/

тел: +359 82 817 653 

GSM: +359 888 575 238

e-mail: nikolay.georgiev@astrabioplant.bg


Виктория Трифонова

Експерт търговия /Шрот/

тел: +359 82 817 508

GSM: +359 882 865 883

e-mail: viktoria.trifonova@bulmarket.bg


Румен Георгиев

Експерт търговия /Масла, глицерин и СМК/

тел: +359 82 817 505

GSM: +359 895 538 714

e-mail: rumen.georgiev@astrabioplant.bg


Калоян Иванов

Специалист доставки на химични реагенти

тел: +359 82 817 652

GSM: + 359 882 726 947

e-mail: kaloyan.ivanov@astrabioplant.bgТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ


Инженер поддръжка

e-mail: *********@astrabioplant.bg 


инж. Борислав Палибачийски

Главен енергетик

e-mail: borislav.palibachiyski@astrabioplant.bg


ЗАВОД ЗА БИОДИЗЕЛ

(Сливо поле):ул. България 23 

гр. Сливо поле

обл. Русе, България 

тел: +359 82 817 500 

факс: +359 82 817 517

e-mail: office@astrabioplant.bg