Контакти


ЗАВОД ЗА БИОДИЗЕЛ

(Сливо поле):


ул. България 23 

гр. Сливо поле

обл. Русе, България 

тел: +359 82 817 500 

факс: +359 82 817 517

e-mail: office@astrabioplant.bg

ОФИС

(Русе):


бул. Тутракан 100 

Русе, България 

тел: + 359 82 817 400

факс: +359 82 844 862

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ


Даниел Денчев

Ръководител отдел „Търговия със зърно“

тел: +359 82 817 503

GSM: +359 888 565 056

e-mail: daniel.denchev@bulmarket.bg


Петър Хергелджиев

Ръководител отдел „Внос и Износ“

тел: +359 82 817 509 

GSM: +359 895 533 625

e-mail: peter@astrabioplant.bg


Виктория Трифонова

Специалист търговия с шрот

тел: +359 82 817 508

GSM: +359 882 865 883

e-mail: viktoria.trifonova@bulmarket.bg


Румен Георгиев

Специалист търговия с масла, глицерин и СМК

тел: +359 82 817 505

GSM: +359 895 538 714

e-mail: rumen.georgiev@astrabioplant.bg


Свилен Иванов (Офис Русе)

Организатор експедиция Биодизел

тел: +359 82 817 507

GSM: + 359 882 906 473

e-mail: svilen.ivanov@astrabioplant.bg

Илияна Богданова (Офис София)

Организатор експедиция биодизел

тел: +359 82 817 675

GSM: +359 885 873 655

e-mail: iliana.bogdanova@astrabioplant.bg 
ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ


инж. Дамян Мучев

Инженер поддръжка

тел: +359 82 817 561

GSM: +359 882 122 783

e-mail: damyan.muchev@astrabioplant.bg 


инж. Борислав Палибачийски

Главен енергетик

тел: +359 82 817 570

GSM: +359 882 906 456

e-mail: borislav.palibachiyski@astrabioplant.bg