Оберьостерайхише Биодизел България ЕООД

OOB logoКомпанията е с предмет на дейност производство на биодизел и фармацевтичен глицерин. Производственият  капацитет на завода е 100 000 тона биодизел  и 10 000 тона глицерин годишно. Обекта е разположен върху част от територията на бившия КТМ – Русе на самия бряг на река Дунав.


На основани чл.65, ал.11 от Закона за акцизите и данъчните складове Ви уведомяваме, че лицензираният складодръжател ОБЕРЬОСТЕРАЙХИШЕ БИОДИЗЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД НЯМА свободен складов капацитет за ползване от лицата по чл. 47, ал. 12 и 13 от Закона за акцизите и данъчните складове.

1
2
3
4