Екологична политика

Основен приритет на Астра Биоплант ЕООД е опазване на околната среда и спазване на всички, свързани с това общоприети норми – законови и морални. Целите на фирмата в тази насока са ориентирани главно към:

  • производство и оборудване, опазващи околната среда;
  • екологосъобразно отстраняване на отпадъците и намаляване на техния обем;
  • предотвратяване на замърсявания чрез активни превантивни мерки;
  • тясно сътрудничество с органите на държавната администрация;
  • активен диалог с населението