Лабораторен контрол

quality


В завода оперира лаборатория, снабдена със съвременно оборудване за анализиране на проби от семена, растителни масла, биодизел и глицерин.