Решение №РУ-1-ЕО/2021г.

'Астра Биоплант' ЕООД уведомява за издадено Решение №РУ-1-ЕО/2021г. на РИОСВ-гр.Русе за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО).

Решение №РУ-1-ЕО_2021Обратно към новини