Инвестиционно предложение

"Оберьостерайхише Биодизел България" ЕООД уведомява за инвестиционното си предложение: “Реконструкция на горивна уредба на 2 бр. парни котли - изграждане на подземно газово стопанство за пропан бутан и газопроводна връзка до съществуваща площадкова газопроводна мрежа” с местоположение: УПИ с идентификатори: 47336.82.33 и 47336.82.39, община Русе.

Обратно към новини