Инвестиционно предложение

'Астра Грийнплант' ЕООД уведомява за инвестиционното си предложение:

“'Технологична модернизация на участък 'Маслодобив' към предприятие за производство на растителни масла и биодизел', разположено на площадка гр. Сливо поле, обл. Русе.

Обратно към новини