Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение
16.06.2023

'Астра Грийнплант' ЕООД уведомява за инвестиционното си предложение:

'Подмяна на 2бр. съществуващи усреднители за отпадъчна вода към ЛПСОВ с 2 бр. нови', разположено на площадка - гр. Сливо поле, обл. Русе.

Обратно към новини