Инвестиционно предложение

АСТРА БИОПЛАНТ ЕООД уведомява за инвестиционно предложение: „Разполагане технологични резервоари за киселини и основа и Разширение на Склад за течни суровини и готова продукция” в УПИ VII - 1158 , кв. 119 – гр. Сливо поле“ – промени спрямо одобрените с Решение по ОВОС № РУ-2-2/2019 г.

Обратно към новини